1/70
บ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงาน ปี 2551
บ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงาน ปี 2551

บ้านอัศวโกวิทวงศ์ ของบริษัทอีโค่เฮ้าส์จำกัดได้รับรางวัลจาก โครงการบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ปี 2551 ใน ‘’ระดับดี’’ ประเภทบ้านเดี่ยวขนาดใหญ่ จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงาน

press to zoom
บ้านติดสลาก ปี 2552
บ้านติดสลาก ปี 2552

บ้านอัศวโกวิทวงศ์ ของบริษัทอีโค่เฮ้าส์จำกัดได้รับรางวัลโครงการส่งเสริมอาคารอนุรักษ์พลังงานในอาคารโดยการติดสลาก ปี 2552 ในระดับ "ดี" จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงาน

press to zoom
บ้านติดสลาก ปี 2554
บ้านติดสลาก ปี 2554

บ้านสาครวาสี บ้านอังสุนันทวิวัฒน์ และบ้านหรือตระกูล (ECO2310) ของบริษัทอีโค่เฮ้าส์จำกัดได้รับรางวัลโครงการส่งเสริม อาคารอนุรักษ์พลังงานในอาคารโดยการติดสลาก ปี 2552 จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงาน

press to zoom
บ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงาน ปี 2551
บ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงาน ปี 2551

บ้านอัศวโกวิทวงศ์ ของบริษัทอีโค่เฮ้าส์จำกัดได้รับรางวัลจาก โครงการบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ปี 2551 ใน ‘’ระดับดี’’ ประเภทบ้านเดี่ยวขนาดใหญ่ จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงาน

press to zoom

" บ้านสบาย สไตล์หารสอง"