1/70
1/3

" บ้านสบาย สไตล์หารสอง"

© 2013 by  ECO HOUSE CO.,LTD.  All rights reserved.

info@ecohouse.co.th

Tel. 02-5301110 , 081-351-2679 

บ้านติดสลาก ปี 2552

บ้านอัศวโกวิทวงศ์ ของบริษัทอีโค่เฮ้าส์จำกัดได้รับรางวัลโครงการส่งเสริมอาคารอนุรักษ์พลังงานในอาคารโดยการติดสลาก ปี 2552 ในระดับ "ดี" จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงาน

Go to link