1/70
1/3

" บ้านสบาย สไตล์หารสอง"

© 2013 by  ECO HOUSE CO.,LTD.  All rights reserved.

info@ecohouse.co.th

Tel. 02-5301110 , 081-351-2679 

บ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงาน ปี 2551

บ้านอัศวโกวิทวงศ์ ของบริษัทอีโค่เฮ้าส์จำกัดได้รับรางวัลจาก โครงการบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ปี 2551 ใน ‘’ระดับดี’’ ประเภทบ้านเดี่ยวขนาดใหญ่ จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงาน

Go to link