เจ้าของโครงการ   : คุณกฤษณ์  ประทุมชาติ คุณมากิโกะ  ทันเกะ

ประเภทอาคาร      : บ้านพักอาศัย 2 ชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องนำ้

ที่ตั้ง                      : ต. เชียงรากใหญ่ อ. สามโคก จ. ปทุมธานี

ขนาดที่ดิน            : กว้าง x ยาว ไม่น้อยกว่า  x   ม.

                               (1งาน 85 ตารางวา )

พื้นที่ใช้สอย          : 276 ตารางเมตร

                              

งบประมาณ           :   -

ออกแบบ               : บริษัท อีโค่ เฮ้าส์ จำกัด

ก่อสร้าง                 : บริษัท อีโค่ เฮ้าส์ จำกัด

ระยะเวลาก่อสร้าง  :  365 วัน

ระบบโครงสร้าง     : คอนกรีตเสริมเหล็ก และ โครงสร้างเหล็ก

^^  บรรยากาศภายในห้องอเนกประสงค์

 

 

 

 

 

บรรยากาศภายในห้องทำงาน>>

 

 

 

 

 

 

 

vv บรรยากาศภายในทางเดินชั้น 2 และชั้นล่าง

© 2013 by  ECO HOUSE CO.,LTD.  All rights reserved.

info@ecohouse.co.th

Tel. 02-5301110 , 081-351-2679