เจ้าของโครงการ : คุณอนุพล ลิขิตพฤกษ์ไพศาล

ประเภทอาคาร : บ้านพักอาศัย

ที่ตั้ง : อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา

ขนาดที่ดิน :  กว้าง x ยาว ไม่น้อยกว่า  x   ม.

                      (  ตารางวา )

พื้นที่ใช้สอย : ตารางเมตร

                              

งบประมาณ :   -

ออกแบบ : บริษัท อีโค่ เฮ้าส์ จำกัด

ก่อสร้าง   :  -

ระยะเวลาก่อสร้าง :  -

ระบบโครงสร้าง : คอนกรีตเสริมเหล็ก

^^  พักผ่อน, รับประทานอาหาร และห้องน้ำชั้นล่าง

 

 

 

 

 

บันไดและทางเดินชั้นบน >>

 

 

 

 

 

 

 

vv ห้องนอนและห้องน้ำ 1,2,3,4

© 2013 by  ECO HOUSE CO.,LTD.  All rights reserved.

info@ecohouse.co.th

Tel. 02-5301110 , 081-351-2679