เจ้าของโครงการ : บริษัท ยิ่งเจริญ บางพลี จำกัด

ประเภทอาคาร :  อาคารตลาด เยส บางพลี                       

ที่ตั้ง :  ถ. เทพารักษ์  ต.บางพลี อ. บางเสาธง จ. สมุทรปราการ

ขนาดที่ดิน :  -

พื้นที่ใช้สอย :                         ตารางเมตร

งบประมาณ :  -

ออกแบบ : บริษัท อีโค่ เฮ้าส์ จำกัด

ก่อสร้าง   : -

ระยะเวลาก่อสร้าง : -

ระบบโครงสร้าง : คอนกรีตเสริมเหล็ก

Show More

<< บรรยากาศภายนอกส่วนต่อขยาย

vv บรรยากาศภายใน 

© 2013 by  ECO HOUSE CO.,LTD.  All rights reserved.

info@ecohouse.co.th

Tel. 02-5301110 , 081-351-2679