เจ้าของโครงการ : บริษัท เบนซ์ บีเคเค วิภาวดี จำกัด

ประเภทอาคาร :  อาคารสำนักงาน และโชว์รูมรถยนต์

ที่ตั้ง :  ถ.วิภาวดีรังสิต ลาดยาว จตุจักร  กรุงเทพมหานคร

ขนาดที่ดิน :  -

พื้นที่ใช้สอย : 2,435  ตารางเมตร

งบประมาณ :  -

ออกแบบ : บริษัท อีโค่ เฮ้าส์ จำกัด

ก่อสร้าง   : -

ระยะเวลาก่อสร้าง : -

ระบบโครงสร้าง : คอนกรีตเสริมเหล็ก

<< บรรยากาศภายใน

<< บรรยากาศภายใน

 vv บรรยากาศภายใน >>

© 2013 by  ECO HOUSE CO.,LTD.  All rights reserved.

info@ecohouse.co.th

Tel. 02-5301110 , 081-351-2679