press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/3
บ้าน 2 ชั้น ECO3322
ECO3322 floor1
ECO3322 floor1
press to zoom
ECO3322 floor2
ECO3322 floor2
press to zoom
  • บ้าน 2 ชั้น แบบใต้ถุนโล่ง โดยใช้แนวคิดจากบ้านเรือนไทยมาประยุกต์ในการออกแบบ โดยคำนึงถึงหลัก cross ventilation ซึ่งพื้นที่ใช้สอยในแต่ละห้อง สามารถเปิดช่องหน้าต่างเพื่อระบายอากาศได้อย่างน้อย 2 ด้าน เพื่อให้ลมพัดผ่านอาคารได้สะดวก ทำให้ผู้อยู่อาศัยรู้สึกสะบาย

  • การวางผังอาคารของแบบบ้าน eco 3322 ถูกจัดให้มีพื้นที่เขียวมากกว่า 40% สำหรับการปลูกต้นไม้เพื่อให้ร่มเงาแก่บ้าน เพิ่มอากาศบริสุทธิ์ให้แก่ผู้อยู่อาศัย และช่วยลดสภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่ง  ด้วยจิตสำนึกที่เห็นคุณค่าของการใช้ทรัพยากรน้ำให้เกิดประโยชน์มากที่สุด จึงได้มีการออกแบบให้มีถังเก็บน้ำฝนบนหลังคา เพื่อนำน้ำฝนจากหลังคามาใช้ให้เกิดประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นใช้รถน้ำต้นไม้ หรือใช้ล้างรถก็ได้

  • บ้าน eco 3322 ถูกออกแบบให้สามารถปรับเปลี่ยน หรือเพิ่มเติมองค์ประกอบ (Eco’s Accessories) ต่างๆของอาคารได้ เช่น ราวกันตก ราวบันได แผงกันแดด  ประตู-หน้าต่าง และอื่นๆ ได้ตามรูปแบบการใช้ชีวิตของเจ้าของบ้านแต่ละคน

 

ประเภทอาคาร : บ้านพักอาศัย

ที่ตั้ง : -

ขนาดที่ดิน :  กว้าง x ยาว ไม่น้อยกว่า 17.00 x 17.00 เมตร

                      (72.50 ตารางวา)

พื้นที่ใช้สอย :  244 ตารางเมตร
                          3 ห้องนอน , 3 ห้องน้ำ , ที่จอดรถ 2 คัน

งบประมาณ :   -

ออกแบบ : บริษัท อีโค่ เฮ้าส์ จำกัด

ก่อสร้าง   : -

ระยะเวลาก่อสร้าง : -

ระบบโครงสร้าง : คอนกรีตเสริมเหล็ก

<< พื้นที่นั่งเล่นใต้ถุนบ้าน

 

 

 

 

 

 

บ้าน 2 ชั้น ECO3322

ห้องครัวและรับประทานอาหาร ^^

 

 

 

 

 

 

 

 

ห้องนอน >>

<< ห้องน้ำ