press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/2
อาคารสำนักงานสูง 4 ชั้น

ประเภทอาคาร :  อาคารสำนักงานสูง 4 ชั้น

ที่ตั้ง : -

ขนาดที่ดิน :  กว้าง x ยาว ไม่น้อยกว่า 14.00 x 17.50 เมตร

                      (61.25  ตารางวา)

พื้นที่ใช้สอย : 671.52 ตารางเมตร

งบประมาณ :  -

ออกแบบ : บริษัท อีโค่ เฮ้าส์ จำกัด

ก่อสร้าง   : -

ระยะเวลาก่อสร้าง : -

ระบบโครงสร้าง : คอนกรีตเสริมเหล็กและโครงสร้างเหล็ก

อาคารสูง 4 ชั้น floor 1
อาคารสูง 4 ชั้น floor 1
press to zoom
อาคารสูง 4 ชั้น floor 2
อาคารสูง 4 ชั้น floor 2
press to zoom
อาคารสูง 4 ชั้น floor 3
อาคารสูง 4 ชั้น floor 3
press to zoom
อาคารสูง 4 ชั้น floor 4
อาคารสูง 4 ชั้น floor 4
press to zoom

<< ส่วนต้อนรับ และโถงบันได

อาคารสำนักงานสูง 4 ชั้น

โถงบันได >>

^^ พื้นที่สำนักงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

<< พื้นที่สำนักงาน