1/2

ประเภทอาคาร :  อาคารสำนักงานสูง 4 ชั้น

ที่ตั้ง : -

ขนาดที่ดิน :  กว้าง x ยาว ไม่น้อยกว่า 14.00 x 17.50 เมตร

                      (61.25  ตารางวา)

พื้นที่ใช้สอย : 671.52 ตารางเมตร

งบประมาณ :  -

ออกแบบ : บริษัท อีโค่ เฮ้าส์ จำกัด

ก่อสร้าง   : -

ระยะเวลาก่อสร้าง : -

ระบบโครงสร้าง : คอนกรีตเสริมเหล็กและโครงสร้างเหล็ก

<< ส่วนต้อนรับ และโถงบันได

โถงบันได >>

^^ พื้นที่สำนักงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

<< พื้นที่สำนักงาน

© 2013 by  ECO HOUSE CO.,LTD.  All rights reserved.

info@ecohouse.co.th

Tel. 02-5301110 , 081-351-2679