เจ้าของโครงการ : บริษัท บิลแมน สตูดิโอ จำกัด

ประเภทอาคาร : อาคารพักอาศัยรวม สูง 8 ชั้น

ที่ตั้ง: ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ สาทร กรุงเทพมหานคร

ขนาดที่ดิน :  กว้าง x ยาว ไม่น้อยกว่า  x   ม.

                      (  ตารางวา )

พื้นที่ใช้สอย : 2,435 ตารางเมตร

                              

งบประมาณ :   -

ออกแบบ : บริษัท อีโค่ เฮ้าส์ จำกัด

ก่อสร้าง   : บริษัท อีโค่ เฮ้าส์ จำกัด

ระยะเวลาก่อสร้าง :  -

ระบบโครงสร้าง : คอนกรีตเสริมเหล็ก

^^  บรรยากาศภายในห้องพัก

 

 

 

 

 

บรรยากาศภายในห้องพัก>>

 

 

 

 

 

 

 

vv บรรยากาศภายในห้องพัก

© 2013 by  ECO HOUSE CO.,LTD.  All rights reserved.

info@ecohouse.co.th

Tel. 02-5301110 , 081-351-2679