อาคารสโมสร
อาคารสโมสร

press to zoom
อาคารสโมสร ทางเข้าอาคาร
อาคารสโมสร ทางเข้าอาคาร

press to zoom
ก่อสร้าง12.JPG
ก่อสร้าง12.JPG

press to zoom
อาคารสโมสร
อาคารสโมสร

press to zoom
1/22
อาคารสโมสร เขาใหญ่
34-01
34-01
press to zoom
1-01
1-01
press to zoom
33-01
33-01
press to zoom

 

เจ้าของโครงการ : คุณอนุพล ลิขิตพฤกษ์ไพศาล

ประเภทอาคาร : อาคารสโมสร

ที่ตั้ง : อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา

ขนาดที่ดิน :  กว้าง x ยาว ไม่น้อยกว่า  x   ม.

                      (  ตารางวา )

พื้นที่ใช้สอย : 878 ตารางเมตร

                              

งบประมาณ :   -

ออกแบบ : บริษัท อีโค่ เฮ้าส์ จำกัด

ก่อสร้าง   :  -

ระยะเวลาก่อสร้าง :  -

ระบบโครงสร้าง : คอนกรีตเสริมเหล็ก

อาคารสโมสร เขาใหญ่

<< โถงภายในอาคารสโมสร

 

 

vv บริเวณส่วนพักผ่อน

^^ ส่วนพักผ่อนดาดฟ้าบริเวณห้องน้ำ

 

 

ส่วนพักผ่อนดาดฟ้าอาคารสโมสร >>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vv ห้องน้ำและอาบน้ำ