เจ้าของโครงการ : คุณปริญญา ธรรมวัฒนะ

ประเภทอาคาร : บ้านพักอาศัย

ที่ตั้ง: ต. หนองน้ำแดง อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา

ขนาดที่ดิน :  กว้าง x ยาว ไม่น้อยกว่า  x   ม.

                      (1 ไร่ 50 ตารางวา )

พื้นที่ใช้สอย : 1,474.12 ตารางเมตร

                              

งบประมาณ :   -

ออกแบบ : บริษัท อีโค่ เฮ้าส์ จำกัด

ก่อสร้าง   : บริษัท อีโค่ เฮ้าส์ จำกัด

ระยะเวลาก่อสร้าง :  365 วัน

ระบบโครงสร้าง : คอนกรีตเสริมเหล็ก

^^  บรรยากาศภายในห้องอเนกประสงค์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vv บรรยากาศภายในห้องน้ำ

^^ บรรยากาศภายในห้องพัก

vv บรรยากาศในห้องรับประทานอาหาร

© 2013 by  ECO HOUSE CO.,LTD.  All rights reserved.

info@ecohouse.co.th

Tel. 02-5301110 , 081-351-2679