มุมมองดัานหน้า
มุมมองดัานหน้า

มุมมองดัานหน้า
มุมมองดัานหน้า

gc5.jpg
gc5.jpg

มุมมองดัานหน้า
มุมมองดัานหน้า

1/16
นำเสนอ ปรับปรุงโครงการ G-CJ OShopping

เจ้าของโครงการ : บริษัท จีเอ็มเอ็ม ซีเจ โอ ช้อปปิ้ง จำกัด

ประเภทอาคาร :  อาคารสำนักงาน

ที่ตั้ง :  ถ.พระราม 9 กรุงเทพมหานคร

ขนาดที่ดิน :  -

พื้นที่ใช้สอย

งบประมาณ :  -

ออกแบบ : บริษัท อีโค่ เฮ้าส์ จำกัด

ก่อสร้าง   : -

ระยะเวลาก่อสร้าง : -

ระบบโครงสร้าง : คอนกรีตเสริมเหล็ก

logo2.jpg
logo2.jpg
logo2.jpg
logo2.jpg
logo2.jpg
logo2.jpg
นำเสนอ ปรับปรุงโครงการ G-CJ OShopping