เจ้าของโครงการ : บริษัท จีเอ็มเอ็ม ซีเจ โอ ช้อปปิ้ง จำกัด

ประเภทอาคาร :  อาคารสำนักงาน

ที่ตั้ง :  ถ.พระราม 9 กรุงเทพมหานคร

ขนาดที่ดิน :  -

พื้นที่ใช้สอย

งบประมาณ :  -

ออกแบบ : บริษัท อีโค่ เฮ้าส์ จำกัด

ก่อสร้าง   : -

ระยะเวลาก่อสร้าง : -

ระบบโครงสร้าง : คอนกรีตเสริมเหล็ก

© 2013 by  ECO HOUSE CO.,LTD.  All rights reserved.

info@ecohouse.co.th

Tel. 02-5301110 , 081-351-2679