press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/3
บริษัท จับใจ จำกัด

เจ้าของโครงการ :  บริษัท จับใจ จำกัด

ประเภทอาคาร :  สำนักงาน

ที่ตั้ง :  ซอยลาดพร้าว 48 ถนนลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 

ขนาดที่ดิน :  กว้าง x ยาว 14.00 x 17.50 ม. 

                      (61.25  ตารางวา)

พื้นที่ใช้สอย : 215.00 ตารางเมตร

งบประมาณ :  -

ออกแบบ : บริษัท อีโค่ เฮ้าส์ จำกัด

ก่อสร้าง   : -

ระยะเวลาก่อสร้าง : -

ระบบโครงสร้าง : คอนกรีตเสริมเหล็ก

บริษัท จับใจ จำกัด  floor 1
บริษัท จับใจ จำกัด floor 1
press to zoom

<< ทางเข้าสำนักงาน

บริษัท จับใจ จำกัด

พื้นที่ทำงานภายในสำนักงาน >>

พื้นที่ทำงานภายในสำนักงาน >>

<< ห้องประชุม