1/3

เจ้าของโครงการ :  บริษัท จับใจ จำกัด

ประเภทอาคาร :  สำนักงาน

ที่ตั้ง :  ซอยลาดพร้าว 48 ถนนลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 

ขนาดที่ดิน :  กว้าง x ยาว 14.00 x 17.50 ม. 

                      (61.25  ตารางวา)

พื้นที่ใช้สอย : 215.00 ตารางเมตร

งบประมาณ :  -

ออกแบบ : บริษัท อีโค่ เฮ้าส์ จำกัด

ก่อสร้าง   : -

ระยะเวลาก่อสร้าง : -

ระบบโครงสร้าง : คอนกรีตเสริมเหล็ก

<< ทางเข้าสำนักงาน

พื้นที่ทำงานภายในสำนักงาน >>

พื้นที่ทำงานภายในสำนักงาน >>

<< ห้องประชุม

© 2013 by  ECO HOUSE CO.,LTD.  All rights reserved.

info@ecohouse.co.th

Tel. 02-5301110 , 081-351-2679