1/6

เจ้าของโครงการ :  คุณอภิชาติ  หาญพาณิชย์พันธ์

ประเภทอาคาร :  อาคารสำนักงานและพักอาศัยสูง 4 ชั้น

ที่ตั้ง :  ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 10 เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 

ขนาดที่ดิน :  กว้าง x ยาว 14.00 x 17.50 ม. 

                      (61.25  ตารางวา)

พื้นที่ใช้สอย : 671.52 ตารางเมตร

งบประมาณ :  -

ออกแบบ : บริษัท อีโค่ เฮ้าส์ จำกัด

ก่อสร้าง   : บริษัท อีโค่ เฮ้าส์ จำกัด

ระยะเวลาก่อสร้าง : มีนาคม  2552 – มีนาคม  2553

ระบบโครงสร้าง : คอนกรีตเสริมเหล็ก และโครงสร้างเหล็ก

<< บริเวณด้านหน้าอาคาร

 

 

 

 

 

 

โถงบันได >>

<< พื้นที่สำนักงาน

 

 

 

 

© 2013 by  ECO HOUSE CO.,LTD.  All rights reserved.

info@ecohouse.co.th

Tel. 02-5301110 , 081-351-2679