press to zoom

press to zoom
ก่อสร้าง44JPG
ก่อสร้าง44JPG

press to zoom

press to zoom
1/46
บ้าน MR.RUDOLF KARL SCHWEIGER

เจ้าของโครงการ : คุณรูดอร์ฟ คาร์ล ชไวเกอร์

ประเภทอาคาร : บ้านพักอาศัย

ที่ตั้ง : ตำบลบางเสร่  อำเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี

ขนาดที่ดิน : 1 ไร่  87 ตารางวา

พื้นที่ใช้สอย :  568.50 ตารางเมตร      

                     4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ

งบประมาณ :  -

ออกแบบ : บริษัท อีโค่ เฮ้าส์ จำกัด

ก่อสร้าง   : บริษัท อีโค่ เฮ้าส์ จำกัด

ระยะเวลาก่อสร้าง : 365 วัน

ระบบโครงสร้าง : คอนกรีตเสริมเหล็ก

บ้านMR.RUDOLF floor 1
บ้านMR.RUDOLF floor 1
press to zoom
บ้านMR.RUDOLF floor 2
บ้านMR.RUDOLF floor 2
press to zoom

<< ห้องรับแขก และห้องรับประทานอาหาร

บ้าน MR.RODOLF KARL SCHWEIGER

ห้องครัว ^^

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ห้องน้ำ >>