1/3

เจ้าของโครงการ :

ประเภทอาคาร :  โรงกรองน้ำ

ที่ตั้ง

ขนาดที่ดิน :  กว้าง x ยาว  x  ม. 

                      ( ตารางวา)

พื้นที่ใช้สอย :   MF FILTRATE  TANK  795 ตารางเมตร
                           RO  FILTRATE         1,700 ตารางเมตร

งบประมาณ :  -

ออกแบบ : บริษัท อีโค่ เฮ้าส์ จำกัด

ก่อสร้าง   : -

ระยะเวลาก่อสร้าง :

ระบบโครงสร้าง : คอนกรีตเสริมเหล็ก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขออภัย..กำลังอยู่ในระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขออภัย..กำลังอยู่ในระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขออภัย..กำลังอยู่ในระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขออภัย..กำลังอยู่ในระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล

© 2013 by  ECO HOUSE CO.,LTD.  All rights reserved.

info@ecohouse.co.th

Tel. 02-5301110 , 081-351-2679