pkg2_1
pkg2_1

pkg_1
pkg_1

pkg2_1
pkg2_1

1/4
PKG Journeyline Co.,Ltd

เจ้าของโครงการ :  คุณอภิชาติ  หาญพาณิชย์พันธ์

ประเภทอาคาร :  อาคารสำนักงานและพักอาศัยสูง 7 ชั้น

ที่ตั้ง :  ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 15 เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 

ขนาดที่ดิน :  กว้าง x ยาว 14.00 x 22.00 ม. 

                      (154.00 ตารางวา)

พื้นที่ใช้สอย : 736.50  ตารางเมตร

งบประมาณ :  -

ออกแบบ : บริษัท อีโค่ เฮ้าส์ จำกัด

ก่อสร้าง   : -

ระยะเวลาก่อสร้าง : -

ระบบโครงสร้าง : คอนกรีตเสริมเหล็ก และโครงสร้างเหล็ก

PKG floor 1
PKG floor 1
PKG floor 2
PKG floor 2
PKG floor 3
PKG floor 3
PKG floor 4
PKG floor 4
PKG floor 5-6
PKG floor 5-6
PKG floor 7
PKG floor 7

<< บริเวณด้านหน้าอาคาร และทางเข้า

PKG Journeyline Co.,Ltd

พื้นที่สำนักงาน  ^^

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลิฟท์ และบันได >>

<< บันได