เจ้าของโครงการ : คุณธนาภรณ์  ตันศักดิ์ดา

ประเภทอาคาร : บ้านพักอาศัย

ที่ตั้ง : หมู่บ้านมะขามล้ม อำเภอบางปลาม้า สุพรรณบุรี

ขนาดที่ดิน : -

พื้นที่ใช้สอย :  ตารางเมตร      

งบประมาณ :  -

ออกแบบ : บริษัท อีโค่ เฮ้าส์ จำกัด

ก่อสร้าง   : -

ระยะเวลาก่อสร้าง : อยู่ในระหว่างก่อสร้าง

ระบบโครงสร้าง : ไม้

Show More

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทางขึ้นเรือน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขออภัย..กำลังอยู่ในระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            เรือนนอนและเรือนอเนกประสงค์

© 2013 by  ECO HOUSE CO.,LTD.  All rights reserved.

info@ecohouse.co.th

Tel. 02-5301110 , 081-351-2679