1/7

เจ้าของโครงการ : คุณธนาภรณ์  ตันศักดิ์ดา

ประเภทอาคาร :  อาคารพาณิชย์ สำนักงานและพักอาศัย

ที่ตั้ง :  ถนนวิภาวดี-รังสิต  ซอยวิภาวดี 69  กรุงเทพมหานคร

ขนาดที่ดิน :

พื้นที่ใช้สอย :  ส่วนขาย  154 ตารางเมตร

งบประมาณ :  -

ออกแบบ : บริษัท อีโค่ เฮ้าส์ จำกัด

ก่อสร้าง   : บริษัท อีโค่ เฮ้าส์ จำกัด

ระยะเวลาก่อสร้าง : สิงหาคม  2551 – กันยายน  2551

ระบบโครงสร้าง : คอนกรีตเสริมเหล็กและโครงสร้างเหล็ก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขออภัย..กำลังอยู่ในระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขออภัย..กำลังอยู่ในระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขออภัย..กำลังอยู่ในระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขออภัย..กำลังอยู่ในระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล

© 2013 by  ECO HOUSE CO.,LTD.  All rights reserved.

info@ecohouse.co.th

Tel. 02-5301110 , 081-351-2679