1/2

เจ้าของโครงการ : คุณวิชัย และ คุณทัศนีย์ อัศวโกวิทวงศ์

ประเภทอาคาร : ประกอบการพาณิชย์และสำนักงาน

ที่ตั้ง : ซอยพัฒนาชุมชน   ถนนศรีนครินทร์   สมุทรปราการ

ขนาดที่ดิน :

พื้นที่ใช้สอย :  961.50 ตารางเมตร                        

งบประมาณ : -

ออกแบบ : บริษัท อีโค่ เฮ้าส์ จำกัด

ก่อสร้าง   : -

ระยะเวลาก่อสร้าง : -

ระบบโครงสร้าง : คอนกรีตเสริมเหล็ก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขออภัย..กำลังอยู่ในระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขออภัย..กำลังอยู่ในระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขออภัย..กำลังอยู่ในระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขออภัย..กำลังอยู่ในระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล

© 2013 by  ECO HOUSE CO.,LTD.  All rights reserved.

info@ecohouse.co.th

Tel. 02-5301110 , 081-351-2679