เจ้าของโครงการ : คุณอนุพล  ลิขิตพฤกษ์ไพศาล

ประเภทอาคาร : บ้านพักอาศัย

ที่ตั้ง : หมู่บ้านศรีเจริญวิลล่า ถนนเทพารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ

ขนาดที่ดิน : -

พื้นที่ใช้สอย :  ตารางเมตร      

งบประมาณ :  -

ออกแบบ : บริษัท อีโค่ เฮ้าส์ จำกัด

ก่อสร้าง   : -

ระยะเวลาก่อสร้าง : -

ระบบโครงสร้าง : คอนกรีตเสริมเหล็ก

© 2013 by  ECO HOUSE CO.,LTD.  All rights reserved.

info@ecohouse.co.th

Tel. 02-5301110 , 081-351-2679