press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/11
บ้านอังสุนันทวิวัฒน์

เจ้าของโครงการ : คุณธีรศักดิ์  อังสุนันทวิวัฒน์

ประเภทอาคาร : บ้านพักอาศัย

ที่ตั้ง : ซอยรามอินทรา 5 แยก 23 ถนนรามอินทรา กรุงเทพมหานคร

ขนาดที่ดิน :  -

พื้นที่ใช้สอย : 130 ตารางเมตร        

                         2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 1 ที่จอดรถ             

งบประมาณ :   -

ออกแบบ : บริษัท อีโค่ เฮ้าส์ จำกัด

ก่อสร้าง   : บริษัท อีโค่ เฮ้าส์ จำกัด

ระยะเวลาก่อสร้าง : มกราคม  2552 – กันยายน  2552

ระบบโครงสร้าง : คอนกรีตเสริมเหล็ก

บ้านอังสุนันทวิวัฒน์ floor 1
บ้านอังสุนันทวิวัฒน์ floor 1
press to zoom
บ้านอังสุนันทวิวัฒน์ floor 2
บ้านอังสุนันทวิวัฒน์ floor 2
press to zoom

<< ห้องพักผ่อน

บ้านอังสุนันทวิวัฒน์

^^ ห้องพระ                               ห้องรับประทานอาหาร ^^

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ห้องน้ำ >>

<< ห้องนอน