press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/2
บริษัท อาสา เฟอร์เดค จำกัด

เจ้าของโครงการ : คุณนิด   อัศวชัยนิมิตร

ประเภทอาคาร :  โรงงาน สำนักงานและพักอาศัย

ที่ตั้ง อำเภอลำลูกกา  ปทุมธานี

ขนาดที่ดิน

พื้นที่ใช้สอย : โรงงาน  1,000.00  ตารางเมตร

                         สำนักงานและพักอาศัย 400.00 ตารางเมตร

งบประมาณ :  -

ออกแบบ : บริษัท อีโค่ เฮ้าส์ จำกัด

ก่อสร้าง   : -

ระยะเวลาก่อสร้าง : -

ระบบโครงสร้าง : คอนกรีตเสริมเหล็กและโครงสร้างเหล็ก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขออภัย..กำลังอยู่ในระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล

บริษัท อาสา เฟอร์เดค จำกัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขออภัย..กำลังอยู่ในระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขออภัย..กำลังอยู่ในระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขออภัย..กำลังอยู่ในระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล

asa furdec furdek.jpg
asa furdec furdek.jpg
press to zoom
asa furdec 2fl.jpg
asa furdec 2fl.jpg
press to zoom