1/8

เจ้าของโครงการ : -

ประเภทอาคาร :  ศูนย์การค้า

ที่ตั้ง :  ศูนย์การค้า  MONKEY MALL  ลพบุรี

ขนาดที่ดิน

พื้นที่ใช้สอย :  -

งบประมาณ :  -

ออกแบบ : บริษัท อีโค่ เฮ้าส์ จำกัด (เฉพาะงานสถาปัตยกรรม)

ก่อสร้าง   : -

ระยะเวลาก่อสร้าง : -

ระบบโครงสร้าง : คอนกรีตเสริมเหล็ก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขออภัย..กำลังอยู่ในระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขออภัย..กำลังอยู่ในระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขออภัย..กำลังอยู่ในระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขออภัย..กำลังอยู่ในระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล

© 2013 by  ECO HOUSE CO.,LTD.  All rights reserved.

info@ecohouse.co.th

Tel. 02-5301110 , 081-351-2679