1/8

เจ้าของโครงการ :  คุณไพบูลย์  ดำรงชัยธรรม

ประเภทอาคาร : ศาลา

ที่ตั้ง : วัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร

ขนาดที่ดิน : -

พื้นที่ใช้สอย : 330.00  ตารางเมตร
งบประมาณ :  -

ออกแบบ : บริษัท อีโค่ เฮ้าส์ จำกัด

ก่อสร้าง   : -

ระยะเวลาก่อสร้าง : -

ระบบโครงสร้าง : คอนกรีตเสริมเหล็ก

<< ทางเข้าศาลา

พื้นที่ภายในศาลา>>

<< พื้นที่ภายในศาลา

© 2013 by  ECO HOUSE CO.,LTD.  All rights reserved.

info@ecohouse.co.th

Tel. 02-5301110 , 081-351-2679