press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/6
บ้านตากอากาศ คุณอนุพล
Masterplan บ้านตากอากาศ คุณอนุพล.jpg
Masterplan บ้านตากอากาศ คุณอนุพล.jpg
press to zoom
PV12.jpg
PV12.jpg
press to zoom
PV21&22.jpg
PV21&22.jpg
press to zoom

 

 

ประเภทอาคาร : บ้านพักอาศัย

ที่ตั้ง : -

ขนาดที่ดิน :  กว้าง x ยาว ไม่น้อยกว่า  x   ม.

                      (  ตารางวา )

พื้นที่ใช้สอย : ตารางเมตร

                           ห้องนอน ,  ห้องน้ำ , ที่จอดรถ  คัน        

งบประมาณ :   -

ออกแบบ : บริษัท อีโค่ เฮ้าส์ จำกัด

ก่อสร้าง   : บริษัท อีโค่ เฮ้าส์ จำกัด

ระยะเวลาก่อสร้าง : -

ระบบโครงสร้าง : คอนกรีตเสริมเหล็ก

บ้านตากอากาศ คุณอนุพล

<< ห้องรับแขก ห้องครัว และห้องรับประทานอาหาร

ห้องนอนและห้องน้ำ >>