เจ้าของโครงการ : บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที. (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทอาคาร : สถานีบริการรถยนต์ a.c.t

ที่ตั้ง : -

ขนาดที่ดิน :  -

พื้นที่ใช้สอย : -
งบประมาณ : -

ออกแบบ : บริษัท อีโค่ เฮ้าส์ จำกัด

ก่อสร้าง : -

ระยะเวลาก่อสร้าง : -

ระบบโครงสร้าง : คอนกรีตเสริมเหล็ก และโครงสร้างเหล็ก

<< พื้นที่ทำงาน

พื้นที่ทำงาน >>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขออภัย..กำลังอยู่ในระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล

^^ ส่วนต้อนรับลูกค้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<< ห้องน้ำ

© 2013 by  ECO HOUSE CO.,LTD.  All rights reserved.

info@ecohouse.co.th

Tel. 02-5301110 , 081-351-2679