1/8

เจ้าของโครงการ :

ประเภทอาคาร :  โรงงานผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล

ที่ตั้ง :  นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุต ระยอง

ขนาดที่ดิน

พื้นที่ใช้สอย :   MF FILTRATE  TANK  795 ตารางเมตร
                           RO  FILTRATE         1,700 ตารางเมตร

งบประมาณ :  -

ออกแบบ : บริษัท อีโค่ เฮ้าส์ จำกัด (เฉพาะงานสถาปัตยกรรม)

ก่อสร้าง   : -

ระยะเวลาก่อสร้าง : มีนาคม 2549 - มีนาคม 2550

ระบบโครงสร้าง : คอนกรีตเสริมเหล็ก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขออภัย..กำลังอยู่ในระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขออภัย..กำลังอยู่ในระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขออภัย..กำลังอยู่ในระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขออภัย..กำลังอยู่ในระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล

© 2013 by  ECO HOUSE CO.,LTD.  All rights reserved.

info@ecohouse.co.th

Tel. 02-5301110 , 081-351-2679