1/7

เจ้าของโครงการ : 

ประเภทอาคาร : บ้านพักอาศัย สูง 1 ชั้น

ที่ตั้ง :  จังหวัดตาก

ขนาดที่ดิน : -

พื้นที่ใช้สอย : 

งบประมาณ :  -

ออกแบบ : บริษัท อีโค่ เฮ้าส์ จำกัด

ก่อสร้าง   : 

ระยะเวลาก่อสร้าง : -

ระบบโครงสร้าง : คอนกรีตเสริมเหล็ก

<< โถงทางเข้า

ห้องรับแขก >>

ห้องครัวและรับประทานอาหาร >>

<< ห้องนอน

© 2013 by  ECO HOUSE CO.,LTD.  All rights reserved.

info@ecohouse.co.th

Tel. 02-5301110 , 081-351-2679