Show More

 

 

ประเภทอาคาร : บ้านพักอาศัย

ที่ตั้ง : -

ขนาดที่ดิน :  กว้าง x ยาว ไม่น้อยกว่า  12x17  เมตร

                      ( 51 ตารางวา )

พื้นที่ใช้สอย : 56 ตารางเมตร

                          2 ห้องนอน ,  2 ห้องน้ำ  

งบประมาณ :   -

ออกแบบ : บริษัท อีโค่ เฮ้าส์ จำกัด

ก่อสร้าง   :  -

ระยะเวลาก่อสร้าง : -

ระบบโครงสร้าง : โครงสร้างเหล็ก

<< ห้องนอน

ห้องแต่งตัว และห้องน้ำ >>

 

© 2013 by  ECO HOUSE CO.,LTD.  All rights reserved.

info@ecohouse.co.th

Tel. 02-5301110 , 081-351-2679